tstronic-linkedin-8D-lepsze.png

Metoda 8D jako jeden ze sposobów na rozwiązywanie problemów w EMS

W EMS używa się wielu różnych metod na ulepszanie procesów oraz radzenie sobie z ewentualnymi problemami. Jedną z nich jest 8D – a czym jest, dowiesz się z artykułu poniżej.

Jako jeden z najważniejszych celów naszego Działu Jakości stawiamy zapobieganie błędom, które jeszcze się nie wydarzyły. Jak to zrobić? Najlepiej wynosić trafne wnioski z innych sytuacji, które już wcześniej przytrafiły się w różnych miejscach procesu. Pomagają nam w tym różne narzędzia i metody, a jedną z nich 8D. To jej chcielibyśmy poświęcić ten artykuł.

Czym jest więc 8D? Jak sama nazwa wskazuje, jest to zestaw 8 punktów analizy, których dokładne wypełnienie i przeanalizowanie prowadzi do rozwiązania problemu. Raport 8D zachęca nas do wdrażania zmian i minimalizuje szansę na ponowne wystąpienie błędów. W ten sposób przedsiębiorstwo stale się doskonali, a możliwość pojawienia się ewentualnych problemów maleje.

Co składa się na Raport 8D? Doskonale przedstawia to grafika poniżej:
Metoda rozwiązywania problemów 8D