PCB TSTRONIC EMS

Czym są koszty jednorazowe w branży EMS?

W branży EMS jest kilka rzeczy, które zawsze towarzyszyły i będą towarzyszyć nam podczas wyceny każdego nowego projektu – koszty jednorazowe, zwane po angielsku Non-Recurring Expenses (a w skrócie NRE).

Są to koszty związane z wdrożeniem nowego produktu do produkcji - stanowią przeciwieństwo kosztów produkcji, które zależą od wielkości produkcji i są ponoszone na bieżąco. Koszty NRE są związane z opracowywaniem, projektowaniem i wprowadzaniem projektu do produkcji.

Dlaczego w ogóle płacimy się NRE? Ogólnie rzecz biorąc, obejmują one wszelkie działania, które są unikalne dla Twojego projektu lub jego nowej wersji. Zmiany w projekcie mogą, ale nie muszą, generować kolejnych kosztów jednorazowych. NRE są tworzone tylko dla Twojego projektu i nie są równe kosztom naliczanym innym klientom. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac i narzędzi dla danej produkcji można powiedzieć, że jesteśmy gotowi na produkcję tego samego produktu do końca jego życia (oczywiście w tej samej firmie).

Co zazwyczaj (różnice występują w zależności od projektu) wchodzi w skład kosztów NRE?

  • Projektowanie i produkcja szablonów
  • Programowanie i profilowanie maszyn
  • Przygotowanie dokumentacji
  • Przygotowanie fikstur
  • Budowa testerów
  • Ogólne przygotowanie produkcji

Kluczem do sukcesu jest zawsze przejrzystość i uczciwość w negocjacjach i dyskusjach. Rozmawiając o nowym projekcie z firmą EMS, należy pamiętać, że NRE pojawią się w przypadku każdego projektu.